Wetenschap, Innovatie en Zorgevaluatie

Van oorsprong speelt pathologie een belangrijke rol bij het ontrafelen van medisch-biologische concepten en mechanismen. Het wetenschappelijk onderzoek door pathologen is veelal gericht op het ontrafelen van ziektemechanismen. Hypothesen die in beginsel worden ontleend aan epidemiologische studies, zijn te toetsen. Hierdoor speelt de pathologie, zowel klinisch als veterinair, een belangrijke rol bij het bevorderen van de volksgezondheid. Ook bij het evalueren van de uitkomst van zorg speelt de patholoog een belangrijke rol. Dit speelt zowel op individueel niveau, variërend van obductie tot het evalueren van therapierespons, als op populatieniveau.

Kennisagenda

In 2019 is het project ‘Kennisagenda Pathologie’ gestart om te inventariseren waar in de pathologie gebreken aan wetenschappelijke onderbouwing liggen (kennishiaten) in de (dagelijkse) diagnostiek en de top 10 van deze hiaten weer te geven in een kennisagenda.

Hiervoor is een bijdrage verkregen van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) en het project wordt ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

Naar de kennisagenda

Pathology papers

Directe communicatie tussen patiënt en patholoog (H.M. Westgeest en C.M.L. van Herpen – NTvG 2022 nr 28; 166 D6967)

Rapportage van de uitslag door de patholoog aan de patiënt (M.M. Lange et al. – NTvG 2022 nr 28; 166 D6534)

Artificial intelligence for diagnosis (Wouter Bulten et al. – 2022)

Cell Tissue Bank 2021 – DNTP (Verjans et al. – 2021)