Vacature

Persoon
gezocht

ISO-auditoren

Groep (1)
voor

ISO-werkgroep

Plaatsingsdatum: 10 augustus 2023

De CKBU heeft vorig jaar een start gemaakt met de oprichting van de ISO-werkgroep.  Tot de taken van deze werkgroep behoren o.a. het fungeren als contactpunt en klankbord voor de RvA, het geven van advies in geschillen tussen pathologie-afdelingen en de RvA, het vertegenwoordigen van de NVVP in NEN-commissies en het uniformeren van de werkwijze van vakdeskundigen.

Graag komen wij in dit kader in contact met alle RvA pathologie-auditoren. We horen graag via kwaliteit@pathologie.nl van je. Vanwege privacy redenen mag de RvA hun lijst niet ons delen, vandaar deze oproep.

Ook horen we graag van pathologen met ervaring met en kennis van kwaliteit en ISO.  Je kunt je melden via het bovenstaande mailadres.