Vacature

Persoon
gezocht

Afgevaardigden

Groep (1)
voor

Multidisciplinaire commissie Klinische Noodzakelijke Targets (cieKNT)

Plaatsingsdatum: 9 februari 2024

In het uitvoeringstraject Moleculaire Diagnostiek van het Zorginstituut zijn 3 deelprojecten opgestart en inmiddels nu formeel ook beëindigd. Een van deze deelprojecten (DP-1) ging onder meer over de lijsten (Minimale) Klinische Noodzakelijke Targets voor verschillende tumortypes. Een deel van deze lijsten is inmiddels vastgesteld en voor een ander deel liggen deze nu ter becommentariëring bij de desbetreffende expertisegroepen. Vanuit de NVMO zal de multidisciplinaire cieKNT worden opgericht om de werkzaamheden van DP-1 te continueren en te borgen.

De NVVP is gevraagd om 3 leden af te vaardigen voor deze commissie. Daarbij wordt gedacht aan een regionale patholoog, een patholoog uit een UMC/AvL en een KMBP. Een ieder die interesse heeft om in deze commissie zitting te nemen, kan zich aanmelden per mail bij het secretariaat van de NVVP (secretariaat@pathologie.nl). Aanmelden kan tot en met 5 maart 2024.

Het bestuur zal daarna met de kandidaten spreken en in goed overleg 3 leden mandateren voor deze commissie.