NVVP Magazine redacteur klinische pathologie

NVVP Magazine redacteur klinische pathologie Robert Kornegoor heeft na 5 jaar redacteurschap klinische pathologie aangegeven aan het eind van het jaar het stokje te willen overdragen. De redactieraad is op zoek naar een enthousiaste klinisch patholoog die een bijdrage wil leveren aan het NVVP Magazine. Ben je een talig patholoog met belangstelling voor de (pathologie)…

Lees meer

Denk mee over de toekomst van de landelijke visitatie voor Pathologie door lid te worden van de LVC!

In 2024/25 komen 3 plekken vrij voor nieuwe commissieleden. In de komende jaren gaan we met input van andere wetenschappelijke verenigingen binnen FMS onze visie over visiteren en onze vistatiemethodiek  actualiseren. Met oog op de toekomstige ontwikkelingen maar ook (technologische) uitdagingen die op ons afkomen, moeten we met elkaar een breed gedragen visie ontwikkelen. Zo zorgen we…

Lees meer

Perifeer patholoog cieBOD

De commissie ter BeOordeling Diagnostiek, kortweg cieBOD, is op zoek naar een perifeer patholoog die deel wil gaan nemen in deze commissie. De cieBOD is opgericht om te komen tot een betere landelijke afstemming met diagnosten en behandelaars ten aanzien van de implementatie van diagnostische en predictieve testen in het kader van beschikbare (nieuwe) geneesmiddelen.…

Lees meer

Afgevaardigden cieKNT

In het uitvoeringstraject Moleculaire Diagnostiek van het Zorginstituut zijn 3 deelprojecten opgestart en inmiddels nu formeel ook beëindigd. Een van deze deelprojecten (DP-1) ging onder meer over de lijsten (Minimale) Klinische Noodzakelijke Targets voor verschillende tumortypes. Een deel van deze lijsten is inmiddels vastgesteld en voor een ander deel liggen deze nu ter becommentariëring bij…

Lees meer

Cluster Endocriene- en neuroendocriene tumoren

Wij zijn op zoek naar leden die de NVVP willen vertegenwoordigen in de expertisegroep van het cluster Endocriene- en neuroendocriene tumoren. Binnen dit cluster vallen de volgende richtlijnen: Interesse? Mail dan zsm je aanmelding naar kwaliteit@pathologie.nl of meld je bij je expertisegroep.

Lees meer

ISO auditoren voor ISO-werkgroep

De CKBU heeft vorig jaar een start gemaakt met de oprichting van de ISO-werkgroep.  Tot de taken van deze werkgroep behoren o.a. het fungeren als contactpunt en klankbord voor de RvA, het geven van advies in geschillen tussen pathologie-afdelingen en de RvA, het vertegenwoordigen van de NVVP in NEN-commissies en het uniformeren van de werkwijze…

Lees meer