Rondzendingen

Kwaliteitsrondzendingen in de pathologie worden verzorgd door verschillende aanbieders. Naast de traditionele rondzendingen gericht op kwaliteitsborging van de laboratoriumdiagnostiek werden in het verleden ook enkele rondzendingen verzorgd door de Stichting Kwaliteit Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML). Deze rondzendingen waren vaak meer gericht op beoordeling door analist en/of patholoog (de post-analystische fase).

De NVVP werkt aan een systeem om dit aspect van kwaliteitsrondzendingen beter vorm te gaan geven.