Patiënteninformatie

Wat is pathologie

Pathologie betekent ziekteleer. Het vakgebied houdt zich bezig met onderzoek naar oorzaken en mechanismen van het ontstaan van ziekten in het algemeen en het vaststellen van specifieke ziekten bij patiënten.

De klinisch patholoog is een medisch specialist die met behulp van een microscoop een diagnose stelt op cel- en weefselmateriaal van patiënten dat afgenomen is bij bijvoorbeeld een operatie, punctie of uitstrijk. Deze diagnose is de basis voor veel behandelingen door de huisarts of medisch specialist. Vaak kan de patholoog ook informatie geven over het te verwachten ziektebeloop (prognose) of de te verwachten reactie op een bepaalde behandeling (predictie).