Overige documenten

Advies

Apenpokken, Advies werkwijze bij obductie (2022)

Advies bewaartermijnen en  memorie van toelichting (2021)

Code goed gebruik (2011)

Adviesrapport Postmortem Diagnostiek (2022)

Handreikingen

Expertisegroepen (2022)

Kerntaken en werkbelasting klinisch patholoog (2020)

Kwaliteitsjaarverslag vakgroep (2021)

Predictieve immuunhistochemie (2024)

Tarieven rondom materiaal verzendingen Pathologie (2023)

Verantwoordelijkheid bij pathologieverslagen in  geval van geprotocolleerd mee beoordelen,  collega -, multihead - en externe consultatie (2020)

Versturen materiaal in verband met uitbesteed onderzoek en revisie (2021)

Verzoeken weefselblokjes van overledenen t.b.v. DNA-verwantschapsonderzoek (2020)

Klinisch Noodzakelijke Targets (KNT)

NVMO lijsten KNT (2023)

NVALT lijsten KNT (2023)

Normen

Waarderingssystematiek Kwaliteitsvisitaties (2023)

Normendocument aandachtsgebieden (2016)

Documenten Juridische Commissie

Aanvraag Herbeoordelingsprocedure (2019)

BVO cytologisch analist autoriseren (2021)

MDO rollen en verantwoordelijkheden (2021)

Mohs beoordeling dermatologen (2023)

Nabestaanden inzage in obductieverslag (2019)

Obductieverslag voor wie? (2021)

Organen of delen van organen (geanonimiseerd) bewaren voor opleiding- en onderwijs doeleinden (2019)

Toestemming obductie: wanneer mag je beginnen, wanneer moet je stoppen (2021)

Verantwoordelijkheid bij uitbesteed onderzoek (2023)

Handleiding herbeoordelingsprocedure bij een vermeende diagnostische fout (2024)

Herbeoordelingsprocedure in het kader van een calamiteitsmelding (2021)

Diversen

Integraal kwaliteitsbeleid (2023)

DI-CUP Protocol met begeleidend schrijven (2022)

Kennisagenda Pathologie (2021)

Zwaartecategorieen Cytologie (2016)

Zwaartecategorieën Histologie (2016)