Over de NVVP

De Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP) is de wetenschappelijke beroepsvereniging van pathologen en artsen in opleiding tot patholoog, van Klinisch Moleculair Biologen in de Pathologie en van Veterinaire Pathologen.

De NVVP richt zich op het behartigen van de maatschappelijke belangen en beroepsaangelegenheden in de ruimste zin, van haar leden op het gebied van de klinische pathologie, de veterinaire pathologie, de toxicologische pathologie en de klinisch moleculaire en experimentele pathologie. De vereniging doet dit bijvoorbeeld door het ontwikkelen van richtlijnen, het verrichten van visitaties en het verzorgen van nascholing.

Sluit je aan!

Niets meer missen? Sluit je dan nu aan bij de NVVP!

Ereleden

Het erelidmaatschap wordt verleend aan NVVP-leden , die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de (Nederlandse) Pathologie in het algemeen of de wetenschappelijke vereniging in het bijzonder.

Voordracht: Door de leden of bestuur: in te dienen schriftelijk bij het NVVP bestuur. Verdiensten dienen regulier bestuurswerk te overstijgen.
Besluitvorming:
voordacht door bestuur; goedkeuring ALV is vereist.
Uitreiking: Voorzitter NVVP.

 • 1934 prof. dr. R. de Josselin de Jong: medeoprichter, oud vz NPAV
 • 1948 prof. P. Nieuwenhuyse, voormalig bestuurslid
 • 1950 prof. dr. J.J.Th. Vos, voormalig bestuurslid
 • 1959 dr. M. Straub, oud vz NPAV, initiator van de samenwerking met de Pathological Society.
 • 1967 prof. J.H. Dible. Bestuurslid Pathological Society of Great Britain and Ireland. Zij werden erelid wegens hun verdiensten voor de samenwerking met onze vereniging. First joint meeting in Amsterdam.
 • 1968 dr. O.H. Dijkstra. Schreef ‘pathologen voor ons’ bij het 50-jarig bestaan.
 • 1970 dr. C.B.F. Daamen: bracht de perinatale pathologie van de grond (1904-76).
 • 1970 dr. B.J. Mansens: vanwege zijn verdiensten in de BBC
 • 1970 prof. dr. Th.G. van Rijssel, oud vz NPAV en beroemd hoogleraar AzL
 • 1970 dr. H.E. Schornagel, voormalig council lid van de British Div of IAP (founded: ’60).
 • 1970 prof. C.V. Harrison, Prof. A.C. Lendrum, Prof. G.L. Montgomery
 • 1976 dr. P.M. Bakker, 10 jaar lang secretaris van de vereniging
 • 1976 dr. W.Chr.M. van Hinsbergh. Erelid vanwege zijn bijdrage aan opzetten van het systeem voor de financiële vergoeding van onze verrichtingen.
 • 1976 prof. W.A.J. Crane
 • 1980 dr. F.C. Kuipers. Oud-secretaris van de vereniging. Bemiddelde bij heikele kwesties.
 • 1986 prof. dr. H.N. Hadders, oud vz NPAV vanwege bestuurlijke en wetenschappelijke bijdragen. Oud hoogleraar pathologie Groningen
 • 1990 prof. dr. P.J. Hoedemaeker, oud vz NPAV, vanwege zijn bestuurlijke en wetenschappelijke bijdragen. Oud hoogleraar pathologie Leiden
 • 2007 dr. P. Blok, oud vz NVVP, vanwege vele bestuurlijke bijdragen.
 • 2011 dr. J. Broekman, oud vz NVVP, vanwege bestuurlijke bijdrage en vanwege pionierswerk m.b.t. fouten in de pathologie en communicatie hierover.
 • 2013 prof. dr. C.J.L.M. en prof. dr. R.W.M. Giard, oud bestuursleden en vanwege hun verdiensten op het gebied van respectieve HPV onderzoek en zaken met betrekking tot de procedure bij een vermeend foutieve diagnose en aansprakelijkheidsrecht.
 • 2014 prof. dr. G.J. Fleuren en prof. dr. F.T. Bosman

 

JC Pompe erepenning

Uit te reiken aan individuen, die zich speciaal verdienstelijk hebben gemaakt voor de (Nederlandse) Pathologie. Iedereen kan hiervoor in aanmerking komen (patholoog zijn of NVVP lidmaatschap is niet noodzakelijk). De erepenning wordt uitgereikt door het NVVP bestuur. De erepenning gaat vergezeld van een oorkonde (toelichting van de ontwerpster Mirjam Mieras).

Voordracht/aanvraag: Voorstellen kunnen schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van de NVVP onder vermelding van ‘voordracht Pompe penning’. Aanvraag dient met redenen omkleed te zijn, inclusief twee aanbevelingsbrieven.
NB: de naam wordt gegraveerd in de penning. Houd daarom rekening hiermee met in de aanvraag: tenminste 2 mnd voor de datum van uitreiking.

Besluitvorming: Het NVVP bestuur

Uitreiking: voorzitter NVVP

Lijst ontvangers erepenning:

2012 – Dhr. A. (Arjen) van de Pol
2013 – Dhr. Chr. (Chris) Meijer en dhr. R. (Raimond) Giard
2014 – Dhr. F.T. (Fred) Bosman / dhr. G.J. (Gert-Jan) Fleuren
2015 – Dhr. W. (Wolter) Mooi
2016 – Dhr. H. (Han) van Krieken
2017 – Dhr. J.M. (Jan) Broekman
2018 – Dhr. J.G. (Jan) van den Tweel en dhr. M.G. (Miek) Havenith
2019 – Dhr. G.J. (G. Johan) Offerhaus en dhr. Ph.M. (Philip) Kluin
2020 – Dhr. J.L.G (Hans) Blaauwgeers, uitgereikt in 2022 (COVID)
2023 – Mevr. E. (Elisabeth) Bloemena
2024 - Dhr. P.G.J. (Peter) Nikkels en dhr. R.E. (Robby) Kibbelaar