Opleidingseisen

Patholoog

Het nieuwe opleidingsplan MOP2 is op de bestuursvergadering van 16 februari jl. door het bestuur vastgesteld. Het Concilium, alle A- en B-opleiders met medewerking van de AIOS (LPAV) heeft afgelopen 2 jaar hier hard aan gewerkt.

MOP2 is de opvolging van MOP1 uit 2011 en 1 van de belangrijke mijlpalen van het Strategische Beleidsplan 2020-2024. Diverse thema’s uit het Beleidsplan komen terug in MOP2 dat hiermee duidelijk toekomst gericht is..

De volgende stap is het aanbieden van MOP2 aan het CGS. Gezien de majeure wijziging is de te verwachten doorlooptijd ruim 1 jaar. In tussentijd zullen de opleiders niet stilzitten, als eerste zal het EPASS online portfolio worden aangepast en dan kunnen de opleiders en AIOS in de praktijk starten met het incorporeren van curriculum elementen volgens MOP2

KMBP

Overzicht van documenten en formulieren voor (her)registratie van KMBPio, (plaatsvervangend) opleider en opleidingsinrichting (okt 2018)

 1. Opleiding Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie 2010
 2. Reglement opleiding Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie (2011)
 3. Aanvraag registratie als opleider  plaatsvervangend opleider en opleidingsinrichting KMBP (2011)
 4. Aanmelding opleiding KMBP (2011)
 5. Voortgangsgesprek opleider (2011)
 6. Jaarlijkse beoordeling en  geschiktheidsbeoordeling (2011)
 7. Eindoordeel (2011)
 8. Evaluatierapporten diverse thema's (2019)
 9. Formulieren korte praktijk beoordelingen (KPB) (2011)
 10. Jaarlijkse beoordeling door KMBPio (2011)
 11. Herregistratie Form KMBP (2018)

 

Benodigde documenten bij aanvraag voor registratie als KMBP na het afronden van KMBP opleiding (okt – 2022)

 1. Aanbiedingsbrief van de opleider; met een algemene indruk van de KMBPio, en afhankelijk van de kandidaat en omstandigheden een reflectie op bijzondere omstandigheden bij aanvang of tijdens de opleiding. Tevens graag melden, indien bekend, waar de KMBPio na afronden van de opleiding wordt zal worden aangesteld.
 2. Korte reflectie van de KMBPio op het doorlopen van de opleiding (max. 1/2 A4)
 3. Formulieren van de driemaandelijkse voortgangsgesprekken
 4. Een overzicht van de korte praktijk beoordelingen (tevens melding welke thema’s het betreft en de functie van de beoordelaar)
 5. Evaluatierapporten diverse thema’s (laatste versie)
 6. Jaarlijkse beoordeling door KMBPio/Opleider
 7. Formulieren Eindoordeel
 8. Lijst met relevante publicaties
 9. Lijst met bijgewoonde congressen/symposia/stages