Update Mercurius project

Palga

Landelijke Palga-infrastructuur

Zoals bij velen bekend is Palga druk bezig met het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe landelijke Infrastructuur, project Mercurius. Dit traject wordt uitgevoerd door ICT-NL in samenspraak met Palga en de ruim 40 afdelingen Pathologie in Nederland. Het bestuur van de NVVP heeft in samenspraak met het bestuur van Palga een Taskforce (TF) opgericht om de uitdagingen en problemen in dit project gezamenlijk op te pakken, alles gericht op een nieuwe landelijke infrastructuur waar alle afdelingen/organisaties Pathologie op zijn aangesloten zodat de landelijke dekking blijft gegarandeerd. Stichting Palga informeert de Palga-raad op reguliere basis met een nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen in dit project.

Voor de ontwikkeling en implementatie van het centrale en decentrale deel van Mercurius is de huidige subsidie ontoereikend. Er is een aanvullend bedrag van ongeveer 1.4 miljoen euro nodig. Voor de aansluitkosten van de afdelingen Pathologie, geraamd bedrag 3.6 miljoen euro (ca. 80.000 euro per afdeling) proberen wij op korte termijn met VWS in gesprek te komen, om te verkennen of daarvoor aanvullende incidentele subsidies te verkrijgen zijn. Daar zullen nadrukkelijk een aantal stakeholders bij betrokken worden (IKNL, DICA, FMS, ZN, NVZ, NFU) waarbij alles gericht is op het in stand houden van deze unieke landelijke infrastructuur (>50 jaar!) voor digitale gegevensuitwisseling van de PA-verslagen in Nederland.