Uitkomsten Vragenlijst Digitale pathologie

Enquete

Dit document bevat een onderzoek naar de huidige status van digitale pathologie in verschillende
pathologie afdelingen in Nederland. Het onderzoek richt zich onder andere op het percentage
gedigitaliseerde diagnostiek, het aantal pathologen en het gebruik van scanners en image
managementsystemen. Daarnaast werden er vragen gesteld over de opslagcapaciteit van digitale
beelden, de bewaartermijn, en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Het document kan nuttig zijn
voor mensen die geïnteresseerd zijn in digitale pathologie en meer willen weten over de huidige stand
van zaken in verschillende pathologie afdelingen.

Van de 47 pathologie afdelingen hebben 26 afdelingen de vragenlijst ingevuld. 19 van de 26 respondenten gaven aan dat een deel of alle diagnostiek wordt ingescand en digitaal beoordeeld. Uit de antwoorden blijkt dat 16 van de 26 van de respondenten minder dan de helft van de diagnostiek digitaliseren. Dit suggereert dat er nog ruimte is voor groei in het digitaliseren van diagnostiek in de afdelingen van de respondenten.

Ongeveer de helft van de respondenten heeft 10 of minder pathologen in hun afdeling of
samenwerkingsverband. Aan de andere kant geven 9 van de respondenten aan meer dan 15 pathologen
in hun afdeling of samenwerkingsverband te hebben. Dit kan betekenen dat deze afdelingen mogelijk
meer middelen hebben om te investeren in de implementatie van digitale pathologie dan de kleinere
afdelingen met 1-5 pathologen.

Ongeveer de helft van de respondenten gaven aan dat ze minder dan 50.000 coupes per jaar scannen
(13). Van de overigen varieert dit van 50.000 tot meer dan 300.000 coupes per jaar. De meest
voorkomende type scanner is Philips (11), gevolgd door 3Dhistec (6) en Hamamatsu (4). De respondenten
geven aan dat er vaak 4 of meer scanners op de afdeling beschikbaar zijn.

Het image management systeem van Philips (11) en Sectra (8) zijn de meest gebruikte systemen. De
meeste respondenten gaven aan dat ze digitale beelden delen met behulp van Sectra, Slide Score (4) of
Philips (3). Er is enige variatie in de opslagtermijn. De meeste respondenten gaven aan dat digitale
beelden minder dan 1 jaar (9) of 1 jaar (6) worden bewaard. Een kleinere groep (6) bewaart ze voor altijd.
Uit de antwoorden op de vragenlijst blijkt dat de meeste afdelingen een opslagcapaciteit hebben van
minder dan 100TB tot 250TB voor hun digitale beelden in de diagnostiek. Er zijn echter ook afdelingen die beschikken over een opslagcapaciteit van meer dan 500TB tot 1 Petabyte of zelfs meer dan 1 Petabyte.

Uit de antwoorden op de vragenlijst blijkt dat het gebruik van AI-algoritmen in de pathologie nog beperkt is. Een meerderheid van de respondenten gaf aan dat ze nog geen AI-algoritmen gebruiken in de
diagnostiek of onderzoek. Slechts een klein aantal respondenten gaf aan dat ze AI-algoritmen gebruiken in de dagelijkse praktijk van hun afdeling Desondanks zijn er wel plannen om AI-algoritmen te gaan
gebruiken in de pathologie. Zo gaven sommige respondenten aan dat ze geïnteresseerd zijn in het gebruik van AI-algoritmen, maar dat ze nog niet weten hoe ze deze technologie kunnen implementeren in hun afdeling. Andere respondenten gaven aan dat ze al bezig zijn met het ontwikkelen van AI-algoritmen voor specifieke toepassingen, zoals tumor detectie en kwantificering van specifieke cellen. Het is duidelijk dat er nog veel onderzoek nodig is naar de mogelijkheden en beperkingen van AI-algoritmen in de pathologie, en dat er meer kennis en ervaring nodig is om deze technologie op een effectieve manier te kunnen implementeren in de dagelijkse praktijk van afdelingen.

Hugo Horlings namens de CID