Terugblik ALV 10 juli 2023

ALV_Vergadering_Ledenraadpleging

Maandag 10 juli 2023 heeft de algemene ledenvergadering van de NVVP plaatsgevonden. Op deze ALV stonden de volgende stukken ter stemming geagendeerd:

  • De Kwaliteitsstandaard moleculaire diagnostiek in de pathologie
  • De aanpassing van NVVP waarderingssystematiek
  • De herziening van LVC visitatiereglement

De ALV heeft met een zeer ruime meerderheid ingestemd met het accorderen van de ter stemming ingebrachte stukken.

Jos Bart complimenteert namens het bestuur alle betrokkenen en bedankt hen voor hun inspanningen.