Presentaties Pathologendag 2023

Presentatie

Sessie 1: Interne post

Logex-benchmarksystematiek, normatieve kostenmodellen en actuele ontwikkelingen (bv. MDO’s, werkelijke normminuten) | Joost Wammes, Logex Health Care Analytics

De toekomst van richtlijnenonderhoud | Elise Bekers, beoogd voorzitter CKBU

Kwaliteitsstandaard Moleculaire diagnostiek en hoe nu verder | Wendy de Leng, voorzitter KMEP

Sessie 2: Post uit het noorden

Afronding Integraal kwaliteitsbeleid | Jos Bart en Carine Peutz

Huidige status quo en hoe nu verder? Welke doorontwikkelingen komen op ons af? | Robby Kibbelaar

Sessie 3: Externe post

Het veranderende zorglandschap vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA)
De impact van het veranderende zorglandschap dat vanuit het IZA op ons afkomt op de Pathologie in brede zin (organisatie en inhoud) | Ernst Kuipers, demissionair-minister van VWS
Passende Zorg in Oncologieregio’s

Plan van aanpak netwerk en expertzorg voor mensen met kanker. Wat wordt er verwacht van de Pathologie? | Hans Nijman, ex-kwartiermaker VWS/ZIN

Bericht vanaf de Ronde Tafel Oncologie: Stand van zaken en consequenties voor de praktijk
SONCOS Normendocument netwerkzorg en uitwerking 1ste tranche PvA, Tumorspecifiek ronde tafels | Marcel Verheij, voorzitter SONCOS