Pompepenning uitgereikt aan Robby Kibbelaar

Robbie Kibbelaar

Medio jaarwisseling 2023-2024 hebben we de leden gevraagd om leden voor de Pompepenning 2024 te nomineren. Twee kandidaten bleken door de leden genoemd. Peter Nikkels en Robby Kibbelaar. De nominaties van beide kandidaten werd door het bestuur overgenomen. 

Peter ontving de penning tijdens de Week van de Pathologie in april. Voor Robby lag er een ander moment voor de uitreiking in het verschiet, namelijk zijn ‘pensionado-event’ op 6 juni in Leeuwarden. Tijdens deze bijeenkomst werd Robby verrast met een toespraak, de lofzang werd afgesloten met de mededeling dat ook hij de Pompepenning in ontvangst mocht nemen. Hij was zeer vereerd. Namens de leden en het bestuur van de vereniging feliciteren wij Robby nogmaals met deze penning, zeer verdiend!

Foto Bydejong