NVVP Jaarverslag 2022

Nieuwsbericht

Eind 2022 zijn we halverwege de looptijd van het NVVP meerjaren strategisch beleidsplan 2020 – 2024 en is het goed de balans op te maken. We zien dat de wij al veel hebben bereikt. Soms anders dan verwacht, maar het strategisch beleid heeft de NVVP weerbaarheid en veerkracht gegeven om onverwachte uitdagingen aan te kunnen. In het hoofdstuk Strategisch beleidsplan 2020–2024 zijn de belangrijkste punten samengevat.

Het jaar 2022 is gedomineerd door de implementatiefase van het ZIN traject Organisatie van moleculaire diagnostiek. Het bestuur en vele leden, met name de afgevaardigden, hebben hier veel energie in gestoken, met resultaat! Ten tijde van het schrijven van dit voorwoord kijken we terug op de ALV van 10 juli waar de Kwaliteitsstandaard Organisatie moleculaire diagnostiek samen met de bijbehorende herziening van de waarderingssystematiek (normendocument) en integratie van de moleculaire diagnostiek door nagenoeg alle aanwezigen is geaccordeerd. Ook door andere geledingen van de NVVP is erop diverse terreinen enorm veel en goed werk verzet is in alle andere geledingen van de NVVP. Dit jaarverslag biedt een uiterst compacte weergave van allerlei activiteiten die zijn ontplooid om ons vakgebied verder te brengen en daarmee bij te dragen aan het bevorderen van de zorg. Een woord van dank voor allen die een bijdrage leverden is op zijn plaats.

Het schrijven van dit voorwoord is onze laatste officiële verrichting als voormalig voorzitter en secretaris. Wij hebben met veel plezier en enthousiasme de vereniging gediend en danken alle leden voor het in ons gestelde vertrouwen.

Juli 2023
Jos Bart
Robby Kibbelaar