Nieuwe AMS definitief

Commentaarfase

Een ruime meerderheid van de medisch specialisten in dienstverband van algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen heeft ingestemd met het akkoord voor de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Ook een meerderheid van de leden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) kan zich in het akkoord vinden. Dat betekent dat de nieuwe AMS-afspraken definitief zijn.
Lees het bericht op de website van de Federatie.