Kwaliteitsstandaard mijlpaal

Moleculair

Met kwaliteitsstandaard ‘Organisatie van moleculaire diagnostiek’ is belangrijke mijlpaal bereikt

Nadat de kwaliteitsstandaard ‘Organisatie van moleculaire diagnostiek’ tijdens onze ALV in juli met grote meerderheid van stemmen werd aangenomen, hebben ook NFK en ZN hun akkoord gegeven. Ook alle andere partijen die bij de totstandkoming betrokken zijn geweest, hebben met de kwaliteitsstandaard ingestemd.
Inmiddels is de standaard aangeboden aan het Zorginstituut voor opname in het landelijke kwaliteitsregister. Wij zijn trots op deze mijlpaal. Nogmaals heel hartelijk dank aan de werkgroepleden: Wendy de Leng, Francien van Nederveen, Judith Jeuken en Stijn Crobach. In het NVVP Magazine dat in november verschijnt, staat een artikel met meer informatie over de inhoud alsook hoe nu verder.

Naar de kwaliteitsstandaard