Diagnostiek en behandeling bijniertumoren

richtijn

Er is een nieuwe richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van bijniertumoren.

In de diagnostiek en behandeling van patiënten met een bijniertumor is er sprake van praktijkvariatie. Patiënten worden daardoor mogelijk niet altijd optimaal behandeld. Bovendien maken de lage incidentie van en de verscheidenheid aan bijniertumoren de zorg voor deze patiënten complex. Met deze nieuwe richtlijn worden voor het eerst systematisch de diagnostiek en behandeling voor patiënten met bijniertumoren gedefinieerd.

De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de tweedelijnszorg voor patiënten met bijniertumoren, dat wil zeggen: chirurgen, endocrinologen, anesthesiologen, radiotherapeuten, pathologen, radiologen, klinisch genetici, urologen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en alle specialisten die incidenteel om specifieke redenen geconsulteerd worden.

In de richtlijn komt de diagnostiek en behandeling aan bod van bijniertumoren, te weten: incidentaloom, aldosteronproducerend adenoom (ziekte van Conn), cortisolproducerend adenoom (syndroom van Cushing), feochromocytoom en adrenocorticaal carcinoom. Ook wordt aandacht besteed aan de behandeling van bijniermetastasen. De gemeenschappelijke factor is dat bij de meeste aandoeningen bijnierchirurgie noodzakelijk is. De richtlijn heeft betrekking op zowel volwassenen als kinderen.

Samenwerking

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de internisten, (NIV), anesthesiologen (NVA), endocrinologen (NVE), pathologen (NVVP), radiologen (NVvR), NVRO (radiotherapeuten), urologen (NVU), klinisch genetici (VKGN), BijnierNET, Bijniervereniging NVACP en Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen (LWEV). Het traject is ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. Financiering is afkomstig van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).