Concept SONCOS normeringsrapport 13

Commentaarfase

Hierbij legt de FMS het normeringsrapport versie 13 ter commentaar voor. Voor de wijzigingstabel, klik hier.

Commentaar indienen kan tot en met 15 september 2024 via onderstaand formulier.

Commentaarformulier

Dit formulier is de enige manier om commentaar in te leveren. Verkeerd of te laat aangeleverd commentaar kan helaas niet worden verwerkt.

Commentaar ingestuurd door:(Vereist)
Wij versturen een afschrift van uw ingezonden commentaar naar dit mailadres en nemen eventueel nog contact op als er vragen zijn over het ingestuurde commentaar.
Pag Reg Commentaar/wijzigingsvoorstel Actions
     
Klik op ‘Add comment’ om commentaar toe te voegen.
Pag: het paginanummer waar uw commentaar betrekking op heeft.
Reg: het regelnummer waar uw commentaar betrekking op heeft (bij een reeks volstaat het noemen van het eerste regelnummer).