Bestuurswisselingen

Bestuurswissel 2023

Tijdens de NVVP ALV van 10 juli 2023 heeft scheidend voorzitter Jos Bart de voorzittershamer officieel overhandigd aan de in juni al benoemde Emiel Ruijter. Ook scheidend secretaris Robby Kibbelaar heeft zijn taken overgedragen aan de nieuwe secretaris Vincent Smit. De eerste officiële taak van beide heren was het verwelkomen van Ilse Diederen, benoemd tot penningmeester. Ilse zal het stokje overnemen van interim penningmeester Jos Bart.

Aan het eind van de algemene ledenvergadering heeft Emiel zijn dank uitgesproken voor het vertrouwen dat het scheidend bestuur en de NVVP-leden hebben in het nieuwe bestuur.

Tijdens de ALV van april was er al afscheid genomen van Wim Timens (CW&I) en Gwen Dackus (AIOS-lid), een bloemetje hadden ze nog te goed.