Bericht van de voorzitter

Emiel Ruijter

Zomerreces!

Het is begin juli, en eindelijk is de zon doorgebroken. Voor sommigen van ons begint de zomervakantie. Het goede nieuws is dat deze zomer in ieder geval vol gepland is met allerlei sportieve evenementen, voor ieder wat wils dus.

De laatste weken voor die magische datum van 1 juli waren overigens wel hectisch. Het lijkt altijd alsof daarna ‘de wereld vergaat’, en vele overleggen moeten nog net even voor die tijd worden ingepland. Nu ook de jaarvergadering van de vereniging achter ons ligt, breekt een periode aan van relatieve rust. Een mooi moment om zaken op te pakken waar we wat meer tijd aan willen besteden, maar ook om even terug én vooruit te kijken.

Dat geldt ook voor mij, na een jaar voorzitterschap van de vereniging. Bij tijden had het besturen van de vereniging wel weg van managen, met alledaagse, bedrijfsvoerende perikelen. Zo waren er bijvoorbeeld de nodige veranderingen in de samenstelling van het bestuur, de directeur en het buro. Nu we weer op volle sterkte zijn lijkt alles weer in rustiger vaarwater gekomen, en dan geeft weer gelegenheid om ons te richten op strategie en beleid van de vereniging, altijd een leuke uitdaging!

Als je aan zo’n rol als bestuurder van de vereniging begint probeer je je op allerlei manieren voor te bereiden, je vormt je er een beeld van hoe dat gaat en wat je zoals aan het doen bent, en hoeveel tijd dat dan kost. En het beeld wat ik me ervan had voorgesteld klopt eigenlijk wel… Zoals Jos me in de overdrachtsfase al influisterde, het is ‘een hoog gehalte met de benen op tafel mensen bellen’. Ontzettend leuk om in contact met de leden samen de goede keuzes te maken voor de vereniging. Er zijn natuurlijk de nodige ad hoc zaken die zich gedurende de dag soms op een onhandige manier proberen te voegen in het schema van MDO’s en diagnostiek. Dat vergt ook wel flexibiliteit van de collega’s als ik weer eens in de deuropening sta om zorgtaken te slijten. Bijzonder dat dit steeds zonder morren en met een knipoog wordt gedaan.

Dat geldt overigens net zo in het bestuur van de vereniging. Zoals we onlangs met elkaar concludeerden: ‘we zijn maar een mooi clubje zo samen’. Ieder heeft z’n eigen perspectief op de lopende dossiers, maar brengt ook de eigen dynamiek en bestuursstijl mee. Dit geeft uiteindelijk veel synergie en gevoel van gezamenlijkheid.

Al met al was het dus een mooi, leerzaam en productief jaar. Zoals aangekondigd in de jaarvergadering gaan we starten met het proces om te komen tot een nieuw meerjaren beleidsplan. Het is een goed moment om weer samen met de leden het beleid voor de volgende jaren samen uit te stippelen, en dat is een mooi vooruitzicht bij het begin van deze sportzomer.

Emiel Ruijter