LPAV

De Landelijke Pathologie Assistenten Vereniging (LPAV) behartigt de belangen van de AIOS pathologie en is vertegenwoordigd in het NVVP bestuur en meerdere NVVP commissies. Daarnaast organiseert de LPAV twee keer per jaar een ‘praktische pathologie’ cursus en één keer per twee jaar een discipline-overstijgende cursus. Kijk voor meer informatie op de website van de LPAV.

Wat biedt het lidmaatschap van de vereniging u?

  • Toegang tot de cursussen ‘praktische pathologie’ (2x per jaar).
  • Toegang tot discipline-overstijgende cursussen.
    Nieuwsbrief met actualiteiten over de opleiding en de vereniging.
  • Vertegenwoordiging in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP), de Commissie Kwaliteit en Beroepsuitoefening (CKBU), de Commissie Beroepsbelangen (CBB), de Commissie Bij- en Nascholing (CBN), de Commissie Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (CMDP), het Concilium Pathologicum en de ledenraad van De Jonge Specialist.
  • Belangenbehartiging van arts-assistenten in opleiding tot patholoog en aandacht voor de toekomstige werkgelegenheid.

Het bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de acht A-opleidingen.