Kwaliteitsvisitatie

Eens in de vijf jaar dient een afdeling pathologie te worden gevisiteerd. Zie hiervoor het visitatiereglement. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de secretaris van de Landelijke Visitatie Commissie (LVC). Samen met de leden van het visitatieteam wordt een dagprogramma opgesteld.

Om de visitatie zo goed mogelijk te laten verlopen, maakt de LVC gebruik van verschillende documenten.

Dagprogramma

De visitatiedag start om 9.30 uur in verband met reistijd van de verschillende visitatoren. Met bovenstaande onderdelen kunt u het dagprogramma zelf samenstellen, rekening houdend met de aangegeven tijd. Onderdelen kunnen worden ingepland indien van toepassing.

 • 15 min ontvangst LVC commissie ad hoc en korte voorbespreking
 • 75 min rondleiding laboratorium
 • 30 min gesprek RvB ziekenhuis/ ziekenhuizen (indien werkzaam voor meerdere).
 • 30 min Indien een zelfstandige organisatie, apart overleg RvB eigen organisatie (indien noodzakelijk meerdere locaties).
 • 30 min gesprek verantwoordelijk manager van de overkoepelende eenheid (indien van toepassing)
 • 30 min gesprek duaal management (indien van toepassing)
 • 30 min Gesprek medische staven
 • 90 min lunch en gesprek vakgroep (+ moleculair bioloog)
 • 30 min Gesprek hoofd- analisten/ - secretariaat/ kwaliteitsfunctionaris (moleculair bioloog) zonder leidinggevend manager
 • 20 min gesprek AIOS(en) (indien van toepassing)
 • 30 min onderlinge nabespreking LVC commissie ad hoc
 • 30 min slotbespreking vakgroep en medewerkers

Tarieven

Aantal pathologen Excl. BTW Incl. BTW
<7 personen€ 7.500,-€ 9.075,-
7-15 personen€ 9.500,-€ 11.495,-
>15 personen€ 11.500,-€ 13.915,-
Opslag Complexe visitatie* <7 personen€ 1.750,-€ 2.117,50
Opslag Complexe visitatie* ≥ 7 personen€ 2.500,-€ 3.025,-
Niet-leden aanvullend p.p€ 2.500,-€ 3.025,-

* Complexe visitatie. Betreft bijvoorbeeld: Lastiger situatie, meerdere locaties, inhuur externe deskundigen, meerdere gesprekken, voorzover leidend tot te verantwoorden extra kosten.

KISZ en Quick Scan vragenlijsten

Waarom tussentijds invullen?

Er zijn 2 goede redenen om tussentijds de KISZ en Quick Scan vragenlijsten in te vullen:

 • Vanaf 2017 wordt het vastgestelde normendocument getoetst tijdens de kwaliteitsvisitatie van de landelijke visitatiecommissie van de NVVP. Er dienen hiertoe zowel vragenlijsten voor het normendocument als voor de KISZ en Quick Scan te worden ingevuld. De norm voor de KISZ en Quick Scan is het minstens 1x per 5 jaar invullen van de vragenlijsten en een plan van aanpak/verbeterplan hiervoor maken. De streefnorm is echter om jaarlijks een KISZ en QuickScan te houden. Dus als vakgroepen willen voldoen aan de streefnorm, kunnen zij jaarlijks een KISZ en Quick Scan uitvoeren.
 • Voor de 5 jaarlijkse kwaliteitsvisitatie wilt de visitatiecommissie ad hoc ingevulde KISZ en Quick Scan vragenlijsten ontvangen. Om (te) drukke tijden te voorkomen, kan dus ook al ver voor de visitatie een tussentijdse KISZ en Quick Scan worden aangevraagd. Daardoor hoeft er niet op het laatste moment nog een plan van aanpak/verbeterplan te worden gemaakt.

Hoe aanvragen?

Om tussentijdse vragenlijsten voor de KISZ en QuickScan te kunnen invullen, kan je even een emailtje sturen naar het NVIC-bureau. Geef in dat emailtje aan welke pathologen willen participeren, wat hun email-adres is en wie hoofdgevisiteerde is. (De hoofdgevisiteerde kan in Exatra de analyse van de resultaten zien van de vakgroep). Vervolgens krijgen alle deelnemers via Exata een uitnodiging om aan de tussentijdse KISZ en Quick Scan evaluatie mee te doen.