ISO15189

Werkgroep ISO

De NEN-EN-ISO15189 norm is een belangrijke pijler voor het kwaliteitsbeleid van pathologie laboratoria. Invoering heeft geleid tot grotere bewustwording van pathologie-afdelingen ten aanzien van werkwijzen en risico’s. Echter niet alle normelementen zijn eenduidig toepasbaar in de praktijk van pathologie laboratoria en er blijken verschillen te zijn in interpretatie tussen auditoren en tussen laboratoria.
Eind 2021 is op verzoek van het NVVP-bestuur en de CKBU de ISO-werkgroep pathologie opgericht.

De 15189 ISO-werkgroep heeft als voornaamste doel om de toepassing in de praktijk van de ISO 15189 norm te uniformeren en te verduidelijken. Hiervoor is een goede communicatie nodig met diverse gremia zoals de CKBU/LVC/NVVP, RvA Technical Assessors/auditoren, de RVA als organisatie en NEN- commissies (via CKBU). Via de CKBU bereiken ook vragen van de laboratoria deze werkgroep.

Belangrijkste activiteiten

  • Onderlinge afstemming met betrekking tot interpretatie en toepassing van normelementen door Technical Assessors en daarover communiceren
  • Advisering van de CKBU in geval van geschillen tussen pathologie-afdelingen en de RvA
  • Het archiveren van (geanonimiseerde) geschillen tussen PA-afdelingen en RVA, met uitkomsten en adviezen zodat hieruit lessen kunnen worden getrokken voor NVVP-leden, laboratoria en RVA.
  • Het bijeenbrengen van alle actieve NVV-leden die Technical Assessor zijn en hen te informeren over de voortgang
  • Communiceren over de (definitie van) scope elementen
  • Adviesfunctie naar NVVP bij het vaststellen van veldnormen.

De voorzitter is CKBU lid en RvA -Technical Assessor en de leden hebben ruime ervaring als RvA -Technical Assessor dan wel (aantoonbaar) affiniteit met kwaliteitsbeleid en ISO 15189.

De ISO-werkgroep werkt nog aan het bijeenbrengen en informeren van zoveel mogelijk ISO 15189 Technical Assessors en hen te betrekken bij de interpretatie van normelementen en mogelijk formuleren van best practice adviezen. Niet alle normelementen kunnen tegelijk behandeld worden dus er moet inventarisatie komen van prioriteit met betrekking tot interpretatie van normelementen.

Contact

Heeft u naar aanleiding van de ISO-norm behoefte aan advies of contact met de ISO-werkgroep stuur dan een mail naar kwaliteit@pathologie.nl

VR003 – Standpunt RVA

VR003 - Standpunt RVA Hierbij informeren wij u graag over het RvA standpunt rond de...