Kinderpathologie (WKPLL)

WKPLL staat voor Werkgroep Kinderpathologie der Lage Landen. De WKPLL is een onafhankelijke vereniging voor geïnteresseerde vakgenoten en heeft als uitgangspunt het bevorderen van kennisuitwisseling op het gebied van ontwikkelings-, perinatale-, placenta- en kinderpathologie.

Pathologen en AIOS pathologie, maar ook andere medisch specialisten en (moleculair-) biologen met belangstelling voor de kinderpathologie in brede zin kunnen lid worden van de WKPLL.

De WKPLL komt 3-maandelijks bijeen op maandagen, van 14:00-17:30 uur. Het programma van deze bijeenkomsten wordt gevuld met sprekers van binnen de werkgroep of externe (soms buitenlandse) sprekers, referaten, casuïstiek en casus pro diagnosi. Zowel leden als niet-leden van de WKPLL zijn welkom, met name ook AIOS zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Vooraf aanmelden is niet nodig, tenzij anders aangegeven. De locatie is de demonstratiezaal pathologie, UMCU.

Voor actuele informatie over de WKPLL, het bestuur, de komende bijeenkomsten, de Feike Willemseprijs, artikelen, handige links, lidmaatschap en andere praktische informatie kunt u contact opnemen met expertisegroepen@pathologie.nl of kijkt u op de website van de WKPLL.

 

Lidmaatschap

 

Feike Willemse prijs

De Feike Willemse prijs werd door het bestuur van de Werkgroep Kinderpathologie der Lage Landen (WKPLL) ingesteld als blijk van waardering voor de inspanningen, die Feike Willemse heeft geleverd voor de pathologie in het algemeen en de kinderpathologie in het bijzonder. Hij was jarenlang een zeer stimulerende secretaris van de WKPLL.
Deze stimuleringsprijs voor onderzoek in kinderpathologie is bestemd voor onderzoekers op het gebied van de kinderpathologie of hieraan nauw verwante onderzoeksvelden zoals de ontwikkelingsbiologie, embryologie, klinische genetica, obstetrie en kindergeneeskunde (neo-/perinatologie). De prijs wordt 2 jaarlijks uitgereikt en bestaat uit een geld bedrag van 2000 Euro.

Laatste nieuws

Peter Nikkels ontvangt Pompepenning

Het is elk jaar een eer om de Pompepenning uit te mogen reiken. De Nederlandse...