Post Mortem (PM)

De PM staat voor Expertisegroep Post Mortem Onderzoek. Deze expertisegroep verenigt leden die het verrichten van postmortaal onderzoek, zowel als bijdrage aan de kwaliteitsbewaking van de kliniek, als voor research en onderwijs willen bevorderen.

De werkgroepen in deze expertise groep zijn daarom, anders dan in andere expertisegroepen, ingedeeld in de thema’s onderwijs, kwaliteit, organisatie, wetenschap & research en ‘niet snijdende’ gebieden. Binnen deze thema’s kunnen de leden, ieder op haar/zijn aandachtsgebied, een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld ontwikkeling van onderwijsaanbod, richtlijnen of financieringsregelingen. Daarnaast kan de expertisegroep ad hoc gevraagd worden voor advies of participatie in research projecten. Het laatste thema, ‘niet snijdend’ is bedoeld om leden aan te trekken van andere medische disciplines die betrokken kunnen zijn bij postmortaal onderzoek. Gedacht wordt met name aan radiologie, microbiologie, toxicologie of genetica.

De vergaderingen van de expertisegroep zijn digitaal, algemene ledenvergadering 2 maal per jaar en bestuursvergadering een maal per 2 maanden. De vergaderingen van de werkgroepen worden, al naar behoeft, ad hoc afgesproken.

Lidmaatschap

We streven naar een goede mix van UMC en niet-UMC leden en spreiding over het land. Ben je geïnteresseerd en misschien ook lid van een orgaanspecifieke expertisegroep, of ben je veterinair patholoog met belangstelling voor comparatieve pathologie, en heb je interesse in postmortaal onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van je interesse? Meld je dan aan en doe met ons mee! Ken je medisch specialisten, clinici die begaan zijn met postmortaal onderzoek nodig ze uit om ook lid te worden of informatie in te winnen. Immers, hoogkwalitatief postmortaal onderzoek kan niet zonder de kliniek.

Bestuur

Bela Kubat (voorzitter)
Bart Latten (plv. voorzitter)

Laatste nieuws

Presentaties webinar Post Mortem 14-06-2023

Zwaar hart – wat doen we daarmee? | Bela Kubat, MUMC+

Webinar Post Mortale Diagnostiek 22-06-2022

Covid and the brain: during and after the infection – Marianna Bugiani Avian Influenza, a...