Thoracale pathologie (NWTP)

De NWTP staat voor de Nederlandse Werkgroep voor Thoracale Pathologie ( c.q. ‘Netherlands Working Groupe for Thoracic Pathology’). De NWTP is in 2022 ontstaan door samenvoeging van de Nederlandse Werkgroep voor Long Pathologie (NWLP) en het Nederlandse Cardiovasculaire Pathologie Netwerk.

De NWLP werd in 1997 opgericht als een onafhankelijke werkgroep voor in longpathologie geïnteresseerde vakgenoten, en is destijds gestart als ‘longclub’ met elk jaar meerdere casus/coupebesprekingen. Sedertdien zijn er meerdere landelijke cursussen georganiseerd en wetenschappelijke publicaties uit voortgekomen.

Het Nederlandse Cardiovasculaire Pathologie Netwerk organiseerde sinds 2015 regelmatig coupebesprekingen in diverse centra van aangesloten geïnteresseerde pathologen, waarbij tevens recente onderzoeksresultaten, nieuwe diagnostische procedures, en richtlijnen worden besproken.

De NWTP is geassocieerd met de ‘European Society of Pathology’, de ‘Association for European Cardiovascular Pathology’, de Engelse ‘Association of Pulmonary Pathologists’, en de Noord-Amerikaanse ‘Pulmonary Pathology Society’.

De NWTP heeft als uitgangspunt het bevorderen van de kennis van pathologie diagnostiek, inclusief moleculaire en overige predictieve diagnostiek van pulmonale, pleurale, mediastinale (in het bijzonder van de thymus) en cardiovasculaire ziekten.

Daarnaast spelen leden van de NWTP een rol bij totstandkoming van richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van thoracale tumoren en cardiovasculaire ziekten, zoals niet-kleincellig longcarcinoom, kleincellig longcarcinoom, mesothelioom, thymomen en andere mediastinale tumoren, pleuravocht, plotse hartdood, en bij het ontwerp en totstandkoming van thoraxpathologie gerelateerde PALGA protocollen en PALGA-protocolmodules (PPM) en dragen zorg voor vertegenwoordiging in de DLCA en andere gremia waar vertegenwoordiging m.b.t de thoraxpathologie gewenst is, c.q. ter tafel komt.

De NWTP heeft 4 maal per jaar een bijeenkomst, meestal in Zwolle of Utrecht, maar i.v.m. externe beperkende factoren (denk Covid-19) kan dat ook digitaal plaats vinden. Hierin worden studies en door leden ingebrachte casuïstiek besproken m.b.t. bovengenoemde onderwerpen, evenals verzoeken tot bijdragen aan richtlijnen etc. Accreditatie wordt per keer toegekend bij volledige deelname. Deelname aan de casusbesprekingen eindigt automatisch na 1 jaar zonder actieve inbreng.

Lidmaatschap

De leden van de NWLP bestaan uit pathologen met expertise- en interessegebied long-, pleurale, mediastinale (in het bijzonder van de thymus) en cardiovasculaire pathologie en staat ook open voor geïnteresseerde AIOS. Het lidmaatschap is kosteloos, maar niet vrijblijvend; voor deelname aan de (casus)bijeenkomsten is actieve bijdrage met inbreng van casus vereist.

Laatste nieuws

(Niet-kleincellig longcarcinoom 🔒)

Met veel genoegen legt het cluster longoncologie ...Om dit bericht te kunnen lezen, moet u...