Mammapathologie (NWMP)

De NWMP staat voor de Nederlandse Werkgroep voor Mamma Pathologie. De NWMP is opgericht als een onafhankelijke werkgroep voor in mammapathologie geïnteresseerde vakgenoten en bestaat sinds 2021.

De NWMP heeft als uitgangspunt het bevorderen van de kwaliteit van de diagnostiek, waarbij dit bestaat uit het delen van kennis, goede onderlinge communicatie, uniformiteit in diagnostische tools en verslaglegging, integratie van nieuwe ontwikkelingen en wetenschap op het gebied van de mamma pathologie.

De NWMP verzorgt i.s.m. de CBN (cie Bij- en Nascholing) bij- en nascholingsbijeenkomsten voor de leden. Dit kunnen live of online bijeenkomsten zijn.

De NWMP mandateert leden voor het opstellen van multidisciplinaire landelijke richtlijnen voor diagnostiek en behandeling en protocollaire verslaglegging. Mandatering en afvaardiging voor externe gremia als de NABON (Nationaal Borstkanker Overleg Nederland), RIVM programmacommissie borstkanker en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) waar vertegenwoordiging m.b.t de mammapathologie gewenst is gaat via de NWMP. Daarnaast zijn we ook aanspreekpunt voor (inter)nationale (onderzoek)partners (zoals bijvoorbeeld de NVVP, PALGA en het IKNL).

Nadere informatie over de organisatie en bijeenkomsten van de NWMP volgt.

Lidmaatschap

De leden van de NWMP bestaan uit pathologen en KMBP, lid van de NVVP, met interesse in de mammapathologie. Ook klinisch specialisten kunnen lid worden van de NWMP. Het lidmaatschap is kosteloos, waarbij er een actieve bijdrage en deelname aan de bijeenkomsten wordt verwacht.

Laatste nieuws

Presentaties webinar Mammapathologie 01-12-2022

RCB – Mieke van Bockstal en Carolien van Deurzen NWMP – Celien Vreuls