Gynaecologische pathologie (NWGP)

De NWGP staat voor de Nederlandse Werkgroep voor Gynaecologische Pathologie. De NWGP is een onafhankelijke werkgroep voor geïnteresseerde vakgenoten en heeft als uitgangspunt het bevorderen van communicatie, integratie, kwaliteit van diagnostiek en wetenschap op het gebied van de gynaecologische pathologie.

Het gaat hierbij niet alleen om afstemming en kennisuitwisseling binnen de verschillende regio’s maar ook tussen regio’s. Daarnaast zijn we ook aanspreekpunt voor (inter)nationale (onderzoek)partners (zoals bijvoorbeeld de NVVP, NVOG/DGOG, de BAGP, PALGA en het IKNL).

Lidmaatschap

De leden van de NWGP bestaan uit pathologen met expertisegebied gynaecopathologie en lidmaatschap is kosteloos. De NWGP heeft ieder jaar een fysieke bijeenkomst waarin diverse onderwerpen m.b.t. de gynaecopathologie aan de orde komen. De NWGP is onderverdeeld in zogenaamde hub’s (9 aanspreekpunten waarbij alle regio’s in Nederland vertegenwoordigd zijn) waarmee met enige regelmaat en/of zo nodig contact is. De hub’s zijn op hun beurt weer aanspreekpunt voor de verschillende regio’s en vormen gezamenlijk met elkaar het bestuur van de NWGP.

Als u zich betrokken voelt bij onderwerpen aangaande gynaecopathologie dan kunt u lid worden. Actieve betrokkenheid van pathologen wordt zeer gewaardeerd, kwesties welke u onder de aandacht wilt brengen kunt u aangeven aan uw regionale hub zodat deze samen met u op de jaarlijkse bijeenkomst kunnen worden besproken.

Bestuur

Loes Kooreman (voorzitter)
Jos Bart
Patricia Ewing
T. Bosse
Trudy Jonges
Maaike Bleeker
Nicole Visser
Michiel Simons

Onderzoek

Kwalitatief hoogwaardig onderzoek draagt mede bij aan kwaliteitsverbetering in de patiëntenzorg. Net als voor andere deelgebieden, speelt de gynaecopathologie een belangrijke rol bij veel onderzoek. Indien de pathologie of translationeel onderzoek met (rest)weefsel of pathologiedata een belangrijke rol speelt bij uw onderzoeksplan of vraag, dan raadt de NWGP aan om een patholoog in een vroeg stadium van uw onderzoek te betrekken (nog voordat er financiering is aangevraagd) zodat deze mee kan denken over de haalbaarheid van uw project (zowel inhoudelijk en financieel).

De NWGP is graag op de hoogte van gehonoreerde regionale en nationale multicentrische onderzoeksprojecten zodat wij deze kunnen ondersteunen en zo nodig, de regio’s hiervan op de hoogte kunnen houden. De NWGP levert een actieve bijdrage aan geïntegreerde “state of the art” richtlijnen. Optimalisering van weefselbewerking, opslag (biobanking) en protocollaire verslaglegging van de pathologie spelen een belangrijke rol en kunnen gekoppeld worden aan onderzoeksvragen.

Indien uw onderzoeksproject een belangrijk PA deel omvat kunt u de studie aanmelden bij de NWGP door dit formulier in te vullen.

Laatste nieuws

Presentaties Webinar NWGP 08-03-2023

HCG en de betekenis hiervan bij GTD: Geschiedenis | Prof. dr. Rene HM Verheijen, gynaecologisch...