Neuropathologie (NVVNP)

De Nederlandse Vereniging voor Neuropathologie (NVVNP) kent inmiddels meer dan 30 leden, in Nederland en België. Lidmaatschap van de NVVNP betekent ook automatisch lidmaatschap van EURO-CNS.

Neuropathologie is een deelgebied binnen de pathologie dat vergevorderde specialisatie kent; spier- en zenuwpathologie, degeneratieve centrale zenuwstelsel aandoeningen, en tumorpathologie zijn waarschijnlijk de meest bekende deelgebieden onder algemeen pathologen. Alle specialistische deelgebieden ontwikkelen zich continu, mede ook door de ontwikkelingen op het gebied van moleculaire diagnostiek. Neuropathologie is hiermee een zeer dynamisch en veelzijdig specialisme.

moleculaire diagnostiek. Neuropathologie is hiermee een zeer dynamisch en veelzijdig specialisme.

Vaste agendapunten van de vergadering van de NVVNP (3x per jaar) zijn onderwijs en casuïstiek. Een gastspreker vanuit de leden van de NVVNP, uit (pre-)klinische vakgroepen, onderzoeksgroepen en ook uit organisaties met raakvlakken op het gebied van neuropathologie in de breedste zin van het woord wordt uitgenodigd om een update te geven over nieuwe ontwikkelingen, richtlijnen, of (pre)klinische studies en onderzoeken te bespreken. Casuïstiek wordt gebruikt om zeldzame casus en nieuwe inzichten te delen. Deze na- en bijscholing wordt gewaardeerd met 2 nascholingspunten.

Lidmaatschap

De kosten van een lidmaatschap bedragen €80,– per jaar. Vergaderingen geschieden op dit moment virtueel, 3x per jaar, standaard op een vrijdag, aan het eind van de middag; pre-corona in het UMCU in een colloquiumzaal op de afdeling van de vakgroep Pathologie. Lidmaatschap geeft toegang tot de volledige vergadering (algemene, wetenschappelijke en ook huishoudelijke deel).

Bestuur

Thea Teune (secretaris)

Laatste nieuws

Presentaties webinar Neuropathologie 19-10-2022

Spierpathologie met aandacht voor de myositiden – M. Lammens Cerebrovasculaire aandoeningen – J. Beckervordersandforth Wat...