Dermatopathologie (NVDP)

De Nederlandse Vereniging voor Dermatopathologie (NVDP) werd in 2015 opgericht als onafhankelijke, multidiscilinaire vereniging voor pathologen en dermatologen ter bevordering van de dermatopathologie in Nederland met speciale aandacht voor de interactie tussen dermatologen en pathologen.

Sinds 2023 functioneert de NVDP tevens als Expertisegroep Dermatopathologie binnen de NVVP en biedt daarmee in een breder kader pathologen en dermatologen een platform voor het uitwisselen van casuïstiek, het gezamenlijk initiëren en verrichten van wetenschappelijk onderzoek, het up-to-date houden van kennis en relevante ontwikkelingen betreffende de dermatopathologie en het bevorderen van optimale diagnostiek van patiënten met huidaandoeningen. Hierbij wordt gestreefd naar landelijke afstemming.

De NVDP blijft een overkoepelende organisatie voor de dermatopathologie in de volle breedte van het vak, maar in de hoedanigheid van expertisegroep zal de vereniging vooral functioneren vanuit 3 centrale werkgroepen: melanocytaire laesies, non-melanocytaire huidtumoren en inflammatoire dermatopathologie. Vanuit de werkgroepen wordt bij- en nascholing georganiseerd, wordt zitting genomen in landelijke richtlijncommissies en meegedacht over de ontwikkeling van PALGA protocollen/ modules. De werkgroepen functioneren als aanspreekpunt voor nationale en internationale organisaties en kunnen gecontacteerd worden voor het verrichten van studies en andere vragen betreffende het specifieke deel van de dermatopathologie.

Lidmaatschap

Pathologen, dermatologen, maar ook KMBP-ers en AIOS met interesse in de dermatopathologie zijn welkom om zich aan te melden voor het lidmaatschap. Men kan algemeen lid worden van de expertisegroep of zich daarnaast opgeven als lid van een of meer secties. U wordt daarbij van harte uitgenodigd om ook actief deel te nemen aan de activiteiten van de werkgroep. Het lidmaatschap is kosteloos. Voor lidmaatschap en/of meer informatie kunt u terecht bij het NVVP bureau

Bestuur

Gilles Diercks, voorzitter
Lies Jaspars, secretaris
Markus Starink, penningmeester
Marijke van Dijk, bestuurslid

Werkgroepen

Werkgroep melanocytaire laesies

Willeke Blokx
Veronique Winnepenninckx
Anne-Roos Schrader

Werkgroep niet-melanocytaire huidtumoren

Antien Mooyaart
Avital Amir
Lies Jaspars
Koen Quint

Werkgroep inflammatoire dermatopathologie

Gilles Dierck
Jeffrey Damman
Markus Starink
Marijke van Dijk

NVDP Website

De NVDP website is slechts deels openbaar en grotendeels alleen toegankelijk voor leden. Om lid te worden van de vereniging kunt u een e-mail sturen, met vermelding van uw persoons- en adresgegevens, en uw BIG-registratienummer. U krijgt dan ook de gegevens om in te loggen op de website.

Laatste nieuws

Geen berichten gevonden.

Handige links