Uropathologie (NEUP)

De Nederlandse Expertisegroep Urologische Pathologie (NEUP) is in 2021 opgericht met als doel het bevorderen van kwaliteit en standaardisatie van diagnostiek, alsmede klinische integratie en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van urologische pathologie in Nederland.

In de expertisegroep wordt besproken welke nieuwe ontwikkelingen geïmplementeerd dienen te worden in de pathologie beoordeling en verslaglegging. Door samenwerking met PALGA kan via de protocol modules standaardisatie van verslaglegging volgens de laatste internationale richtlijnen geborgd worden. De expertisegroep verzorgt reguliere nascholingen en is het aanspreekpunt voor landelijke klinische en wetenschappelijke werkgroepen, zoals richtlijn commissies.

Lidmaatschap

De NEUP is kosteloos en toegankelijk voor alle pathologen en KMBP die lid zijn van de NVVP en die de urologische pathologie als aandachtsgebied hebben. Ook AIOS die zich hierin willen specialiseren zijn welkom.

Organisatie

De NEUP bestaat uit vier orgaangerichte werkgroepen: prostaat-, urineblaas-, nier- en testis & penis pathologie. Vanuit iedere werkgroep zit een afvaardiging in de kerngroep die samen met het bestuur verantwoordelijk is voor de algemene organisatie binnen de expertisegroep. Om een efficiënte landelijke implementatie van nieuwe ontwikkelingen te bevorderen, kunnen collegae ook lid zijn van de NEUP zonder actief in een van de bovenstaande organisatie structuren deel te nemen.

Laatste nieuws

Diagnostiek en behandeling bijniertumoren

Er is een nieuwe richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van bijniertumoren. In de diagnostiek...