Cytologie (NENC)

De cytologie expertisegroep is vormgegeven als een landelijknetwerk waarin nieuws, kennis en ontwikkelingen met betrekking tot de cytologie gedeeld kan worden. Het netwerk wordt gevormd door 2 contactpersonen per laboratorium, een patholoog en een cytologisch analist. De stuurgroep van dit netwerk fungeert als centraal aanspreekpunt en coördinatie team voor activiteiten.  Belangrijkste doelen: uitwisseling van nieuws en kennis, scholing, zichtbaarheid en kwaliteit van de cytologie.

Omdat scholing een belangrijk onderwerp is met name ook in het kader van het handhaven van kwaliteit, ziet de werkgroep het als haar taak input en ondersteuning te bieden aan bestaande scholingsinitiatieven zoals de Veldhuizen cursus. Daarnaast zullen zoveel mogelijk internationale initiatieven voor “zelf” evaluatie worden samen gebracht.

Lidmaatschap

 

Bestuur

M.L.F. van Velthuysen (voorzitter)
M.de Boer
H. van Boven
F. Roozekrans (lid namens de NVML)
B.M. Koomen (lid namens de LPAV)

Laatste nieuws

Presentaties webinar Cytologie 11-05-2023

Het klinische belang van cytologie bij HPV-geassocieerd plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied | Johannes Rijken, Hoofd-hals...