Moleculaire Pathologie (EMP)

De EMP staat voor Expertisegroep Moleculaire Pathologie: de werkgroep van de professionals (KMBP, pathologen, analisten) die zich bezighouden met Moleculaire Pathologie in de breedste zin.

De EMP is een onafhankelijke werkgroep voor geïnteresseerde vakgenoten en heeft als uitgangspunt het bevorderen van communicatie, integratie, kwaliteit van diagnostiek en wetenschap op het gebied van de moleculaire pathologie. Het gaat hierbij zowel om afstemming en kennisuitwisseling binnen de eigen beroepsgroep (NVVP, KMEP) maar ook met professionals hierbuiten. De EMP geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de NVVP.

Actuele thema’s

De EMP heeft periodieke bijeenkomsten waarin diverse onderwerpen met betrekking tot de moleculaire pathologie aan de orde komen. De EMP signaleert ontwikkelingen in het veld, waaronder de implementatie van ontwikkelingen rondom CE-IVDR, Nederlandse richtlijn aanpassingen en rondom de Tabel Moleculaire verrichtingen. Daarnaast speelt de EMP een drijvende rol in de PALGA Protocol Module voor het vastleggen van moleculaire uitslagen in PALGA.

Verder houdt de EMP zich actief bezig met cieBOD, het ZIN traject Moleculaire Diagnostiek, de kwaliteitsstandaard Moleculaire Diagnostiek en het advies van de werkgroep tumor- en erfelijkheidsdiagnostiek.

Lidmaatschap

De EMP bestaat op dit moment uit ongeveer 30 actieve leden- pathologen met expertisegebied moleculaire pathologie. Lidmaatschap is kosteloos.

Bestuur

Stefan Willems (voorzitter)
Ernst Jan Speel (voorzitter)

Laatste nieuws

Presentaties Moleculaire Dag 2023

Erfelijke aanleg en de moleculaire diagnostiek van tumorenDr. Roelof Koster, LSKG, NKI-AvL Amsterdam Moleculaire classificatie...

Presentaties Moleculaire dag 2022

Moleculaire Tumor Boards in Nederland: vandaag en morgen – Dr. Bart Koopman, AIOS Pathologie, UMC...

Presentaties Moleculaire dag online 21-01-22

Update EMP en KMEP – Stefan WillemsGemetastaseerd NSCLC – Guido Roemen