Bot en weke delen pathologie (EBWDP)

Kerngroep van deze expertisegroep is samengesteld uit voorzitters regionale weke delen panels. Het bestuur wordt gevormd door 3 leden van de kerngroep.

Het doel van de EBWDP is zorg dragen voor het in stand houden en verder verbeteren van de kwaliteit bot- en weke delen diagnostiek in Nederland. En uitwisseling van kennis en kunde, bij- en nascholing, stimuleren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, protocol ontwikkeling en uitdragen van pathologie kennis in externe organisaties of relaties.

Lidmaatschap

Ben je als patholoog actief in een regionaal weke delen panel of als KMBPer betrokken bij de moleculaire sarcoom diagnostiek wordt dan z.s.m. lid via de NVVP!

Bestuur

Arjen Cleven (secretaris)

Laatste nieuws

Geen berichten gevonden.