Expertisegroepen

De ontwikkeling van expertisegroepen is een hoeksteen van het beleid van de vereniging. Mandatering en vertegenwoordiging voor vakinhoudelijke interne en externe bijeenkomsten, commissies, werkgroepen etc. zal via de expertisegroepen plaatsvinden. Het bestuur wil graag de ontwikkeling van expertisegroepen bevorderen. Het streven is dat we voor alle Pathologie deelgebieden dekking hebben via een expertisegroep.

Vanuit het NVVP-bureau bieden wij de expertisegroepen de mogelijkheid om een eigen pagina te vullen op de NVVP-website, dan wel een link naar een eigen website. Bij erkenning krijgt de expertisegroep de beschikking over een NVVP logo dat kan worden gebruikt naast een eventueel eigen logo.

Alle expertisegroepen zijn te bereiken via expertisegroepen@pathologie.nl

Nieuwsbrieven