Verklaring Geschiktheid Onderzoekinstelling (VGO)

De werkgroep Lokale Uitvoerbaarheid (LUH) van de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) is een traject gestart om de bijlagen van de Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO) te herzien. Sinds de VGO in 2021 werd geïntroduceerd, heeft de DCRF veel waardevolle feedback ontvangen vanuit het werkveld. Hieruit is gebleken dat er behoefte is om de bijlagen beter…

Lees meer

Webinar High Grade NEN

Op 25 september 2024 organiseren de expertisegroep Gastro-Intestinale Pathologie (EGIP) en de expertisegroep Endocriene Pathologie (EEP) in samenwerking met de commissie Bij- en Nascholing (CBN) een webinar: High grade neuroendocrine neoplasms of pancreas and digestive tract (GEP-NEN); Why and how to make the difference between NET and NEC. 16.00 Introductie 16.05 NET grade 3 or…

Lees meer

NVVP Jaarverslag 2023

Het jaarverslag van NVVP is uit! Er is veel gebeurd in 2023. Zo is na een intensief traject de kwaliteitsstandaard moleculaire diagnostiek goedgekeurd. Veel leden zijn bij de totstandkoming hiervan betrokken geweest. Sowieso is er in alle expertisegroepen, commissies en werkgroepen veel werk verricht door de leden, ook dat lees je terug in het jaarverslag. …

Lees meer

Diagnostiek en behandeling bijniertumoren

Er is een nieuwe richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van bijniertumoren. In de diagnostiek en behandeling van patiënten met een bijniertumor is er sprake van praktijkvariatie. Patiënten worden daardoor mogelijk niet altijd optimaal behandeld. Bovendien maken de lage incidentie van en de verscheidenheid aan bijniertumoren de zorg voor deze patiënten complex. Met deze nieuwe…

Lees meer

Commercialisering: Wat vind jij als patholoog?

Commercialisering van pathologielaboratoria is actueel. Vanuit de leden bereikte ons het verzoek om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Wat vind jij als patholoog van deze commercialisering? Stuur je reactie naar beroepsbelangen@pathologie.nl Laten we de discussie met elkaar aangaan! In het NVVP magazine zijn twee leden van de CBB over dit onderwerp geïnterviewd aan…

Lees meer

Peter Nikkels ontvangt Pompepenning

Het is elk jaar een eer om de Pompepenning uit te mogen reiken. De Nederlandse patholoog J.C. Pompe is bekend van de ‘ziekte van Pompe’. Zijn nagedachtenis wordt geëerd vanwege zijn rol als verzetsheld in de 2e wereldoorlog. Pompe werd juist voor de bevrijding van Nederland op 15 april 1945 door de bezetter gefusilleerd. Deze…

Lees meer