Algemene informatie SKMS

Met de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten worden projecten gefinancierd die bijdragen aan de verbetering van de transparantie en kwaliteit van zorg door medisch specialisten. Het gaat dan bijvoorbeeld om richtlijnontwikkeling, (door)ontwikkeling van kwaliteitsvisitaties, kwaliteitsregistraties, maar ook het opstellen van consultkaarten, patiënteninformatie of kennisagenda’s en kwaliteitsbeleid voor de langere termijn.

Lees meer op de website van de Federatie Medisch Specialisten

Meer weten over SKMS of het indienen van projecten? Neem contact op met de CKBU.

Projectvoorstel indienen

SKMS-projectvoorstellen worden beoordeeld door de CKBU. Je kunt ideeën voor projecten, die voldoen aan de SKMS-kaders, voorleggen aan de CKBU door een samenvatting te mailen naar kwaliteit@pathologie.nl.